Ciepły montaż okien

Szczelność okien nie zależy tylko od technicznych parametrów stolarki. Równie istotne jest dokładne i szczelne ich zamontowanie. Nawet najwyższej jakości okna, jeśli zamontowane nieprawidłowo, nie spełnią oczekiwań domowników. Jak więc wybrać odpowiedni sposób montażu, aby okna służyły nam przez wiele lat?
 
Typowa metoda montażu polega na użyciu tylko jednej warstwy uszczelnienia. Nie zapewnia ona tak trwałej termoizolacji, jaką można osiągnąć za pomocą montażu warstwowego. Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie okno nie spełni wymagań dotyczących szczelności i odporności na warunki atmosferyczne, jeśli nie zostanie prawidłowo zamontowane.
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Czym jest ciepły montaż okien?

Aby zapewnić dokładne uszczelnienie punktu styku okna z zewnętrzną ścianą, konieczne jest zastosowanie ciepłego montażu okien. Zwyczajowo nazywa się go również montażem warstwowym. Ta metoda jest stosowana wyłącznie w murze dwu- lub trójwarstwowym. Opiera się na użyciu trzech warstw izolacji w postaci specjalnych taśm przeznaczonych do ciepłego montażu okien. Każda z nich pełni inną funkcję.
 
W zewnętrznej warstwie używa się taśmy paroprzepuszczalnej oraz taśmy rozprężnej. Chronią przed przenikaniem wilgoci do wnętrza nawet podczas obfitych opadów. Zapewniają także ochronę przed wiatrem i promieniowaniem UV. Taśma paroprzepuszczalna umożliwia dodatkowo odprowadzanie wody nagromadzonej w szczelinie w wyniku dyfuzji lub nieszczelności zewnętrznej.
 
Warstwa środkowa, w postaci pianki poliuretanowej (w skrócie PUR), pełni rolę termicznego i akustycznego izolatora. Ważne jest, aby pianka była sucha. Przemoczona pianka nie zapewni długotrwałej ochrony przed zamarzaniem i pleśnią. Jednocześnie jednak powinna umożliwiać przepływ zgromadzonej pary wodnej.
 
Ostatnią warstwę w ciepłym montażu okien stanowi uszczelnienie wewnętrzne. Dzięki swoim właściwościom blokuje przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza pomieszczenia do środkowej warstwy.
 
W ten sposób osiąga się precyzyjne uszczelnienie punktu styku okna ze ścianą zewnętrzną przy użyciu ciepłego montażu okien. Zapewnia się tym samym trwałą ochronę przed wilgocią, stratami ciepła i pleśnią.
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Czym różni się ciepły montaż od standardowego montażu okien?

Standardowy montaż jest popularny ze względu na niższe koszty i krótszy czas wykonania. Różnica między standardowym montażem a montażem ciepłym polega na sposobie uszczelniania przestrzeni pomiędzy ramą okna a murem budynku. W przypadku standardowego montażu określanego jako "montaż na piankę" uszczelnienie odbywa się bezpośrednio w warstwie izolacyjnej. Jako izolator wykorzystuje się piankę poliuretanową (PUR), która wypełnia szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te to celowo stworzone przerwy w konstrukcji budynku, niezbędne do prawidłowego działania elementów konstrukcyjnych domu. Niestety, to jedyna forma uszczelnienia. Warstwa izolacyjna nie jest chroniona przed działaniem wilgoci, która może w nią wnikać. To z kolei prowadzi do zamarzania. Zmoczone pianki ulegają degradacji. Na styku ramy z murem powstają tzw. mostki termiczne, które powodują znaczne straty ciepła w pomieszczeniach.

Ciepły montaż — zalety i wady

Jedną z głównych korzyści wynikających z warstwowego izolowania okien jest obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Taki montaż znacznie redukuje straty ciepła w sposób trwały. Ważnym aspektem jest również wpływ ciepłego montażu na środowisko. Dzięki skutecznemu uszczelnieniu pomieszczeń i zastosowaniu nawiewników okiennych można utrzymać stałą i pożądaną temperaturę. Taka technika instalacji okien fasadowych i dachowych prowadzi do podwyższenia temperatury w pomieszczeniach o kilka stopni w porównaniu do pomieszczeń o niewłaściwej izolacji termicznej. Dodatkowo, dla wielu osób istotną zaletą jest eliminacja problemu przeciągów. Wynikają one z najmniejszych nieszczelności. Kolejnym plusem jest ochrona przed wilgocią i pleśnią.
 
W przypadku warstwowego montażu stolarki otworowej trudno wskazać jakiekolwiek wady. Sama instalacja może być bardziej kosztowna niż prosty montaż z użyciem pianki termoizolacyjnej. Koszty te zostają jednak zrekompensowane poprzez oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność skorzystania z usług wykwalifikowanej ekipy remontowej. Ekipa taka musi być w stanie profesjonalnie i skutecznie przeprowadzić termoizolację.
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Jak przebiega ciepły montaż?

Instrukcja ciepłego montażu okien może różnić się w zależności od dostawcy komponentów i konkretnego rodzaju montażu. Istnieją pewne niezmienne, kluczowe elementy. Priorytetowym etapem jest odpowiednie przygotowanie ościeża poprzez dokładne oczyszczenie go z pyłu i gruzu. Niedokładne wykonanie tej czynności lub jej pominięcie może skutkować niewłaściwym przyczepieniem materiałów izolacyjnych. Efektywność izolacji może być wówczas niewystarczająca.
 
Następnie należy przykleić taśmy paroizolacyjne, które są pokryte odpowiednim klejem, do samej ramy. Wykonuje się to przed umieszczeniem ramy okiennej w przygotowanej wnęce. Taśmę paroszczelną montuje się wewnętrznie, natomiast taśmę paroprzepuszczalną na zewnętrznej części ościeżnicy. Obie taśmy należy dokładnie docisnąć na całej długości. Pozostawia się wystarczająco duże zakłady w narożnikach, aby zapewnić dokładne uszczelnienie tych obszarów. Po odpowiednim przygotowaniu ramy, w tym ustawieniu jej w pionie i poziomie, umieszcza się ją w otworze. Następnie przeprowadza się montaż zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.
 

Jakich błędów trzeba się wystrzegać przy ciepłym montażu?

Montaż warstwowy jest bardziej zaawansowaną metodą niż uszczelnienie pianką. W związku z tym niesie ze sobą większe ryzyko popełnienia błędów wykonawczych. Mogą skutkować one niezadowalającymi rezultatami. Ważne jest unikanie następujących poważnych błędów podczas ciepłego montażu:
 
  • Odwrócenie kolejności przyklejania taśmy zewnętrznej i wewnętrznej. Może to prowadzić do wystąpienia grzyba na ścianach w przyszłości.
  • Niewłaściwa odległość między ościeżnicą a murem. Zbyt duża lub zbyt mała odległość może negatywnie wpływać na efektywność izolacji.
  • Niedokładne wypełnienie szczelin dylatacyjnych pianką PUR. Brak dokładnego wypełnienia może prowadzić do utraty szczelności i termoizolacji.
  • Nieodpowiednie przygotowanie podłoża. Niedokładność w tym zakresie może osłabić przyczepność taśm i pianki.
  • Niewłaściwe zabezpieczenie pianki przed wilgocią. Tylko sucha pianka zapewni odpowiednią szczelność i izolację termiczną.
  • Niezaizolowane kotwy mocujące. Kotwy powinny również zostać oklejone, aby zapewnić właściwą izolację.
  • Brak zabezpieczeń w narożnikach. Odpowiednie uformowanie narożników jest istotne dla skutecznego uszczelnienia.
  • Wykonanie ciepłego montażu powinno być powierzone wykwalifikowanym fachowcom. Odpowiednia wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie są kluczowe. W przeciwnym razie koszty naprawy ewentualnych błędów mogą znacznie przewyższyć koszt zatrudnienia profesjonalnej ekipy.
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" - FERDO

Podsumowanie

Montaż okien w technologii warstwowej, czyli ciepły montaż, to inwestycja, która szybko się zwróci. Przynosi również korzyści poprzez redukcję kosztów związanych z ogrzewaniem. Warto rozważyć tę opcję ze względu na pozytywne efekty zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych.

tickWiadomość wysłana!

W ciągu kliku najbliższych minut jeden z naszych Ekspertów skontakuje się z Państwem telefonicznie bądź mailowo, zgodnie z danymi podanymi w formularzu.

W przypadku, gdy Państwa zgłoszenie zostało wysłane po godzinach pracy sklepu Ferdo, nasz Ekspert skontaktuje się z Państwem w najbliższym dniu roboczym.

Do czasu kontaktu ze strony sklepu Ferdo, zachęcamy się do zapoznania z naszą ofertą!